บริษัท มัลติ อะโกร บิสซิเนส

บริษัทก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2541

           ทำธุรกิจด้านยาสัตว์เวชภัณฑ์สำหรับสัตวบก เช่นวิตามินและแร่ธาตุสำหรับสัตว์บก สัตว์เลี้ยง และสัตว์น้ำ เราพัฒนาโปรดักซ์ขึ้นมาตลอดจนพัฒนามาขายอาหารสัตว์เกือบทุกชนิดเช่น

อาหารสุนัขดีพลัส

อาหารสุนัขk77 ชนิดพรีเมี่ยม32 โปรตีนอาหารสุนัขพันธุ์ใหญ่

อาหารสุนัขพันธุ์เล็ก27 โปรตีนชื่อดูก็อก

อาหารกุ้งหลากหลายสูตร สำหรังกุ้งทุกช่วงวัย

อาหารปลาคาร์ฟโปรตีนสูง43 โปรตีนใช้เร่งสันปลาโตดีมาก

โรงงานผลิต
ด้วยโรงงานที่ได้มาตรฐาน และพนักงานที่ใส่ใจ
สินค้าพร้อมจำหน่าย