• อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป ไดเจส – วัน 813 เอส สำหรับกุ้งเล็ก (น้ำหนัก 1 – 3 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป ไดเจส – วัน 813 พี สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 3 – 8 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป ไดเจส – วัน 814 เอส สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 8 – 12 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป ไดเจส – วัน 814 สำหรับกุ้งกลาง (น้ำหนัก 12 – 30 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป ไดเจส – วัน 815 สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 30 กรัมขึ้นไป)
อาหารกุ้ง-จีเอ็น-38