• อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป ไดเจส – วัน 803 พี สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 3 – 8 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป ไดเจส – วัน 804 เอส สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 8 – 12 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป ไดเจส – วัน 804 สำหรับกุ้งกลาง (น้ำหนัก 12 – 30 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป ไดเจส – วัน 805 สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 30 กรัมขึ้นไป)
อาหารกุ้ง-ไดเจส-35