• อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป แอคชั่น – ฟีดส์ 803 เอ็ม สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 3 – 8 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป แอคชั่น – ฟีดส์ 803 แอล สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 8 – 12 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป แอคชั่น – ฟีดส์ 804 สำหรับกุ้งกลาง (น้ำหนัก 12 – 30 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป แอคชั่น – ฟีดส์ 805 สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 30 กรัมขึ้นไป)
อาหารกุ้ง-แอคชั่น-35