• อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป โฮย่า 883 เอส สำหรับกุ้งเล็ก (น้ำหนัก 1 – 3 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป โฮย่า 883 พี สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 3 – 8 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป โฮย่า 884 เอส สำหรับกุ้งกลาง (น้ำหนัก 8 – 12 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป โฮย่า 884 สำหรับกุ้งกลาง (น้ำหนัก 12 – 30 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป โฮย่า 885 สำหรับกุ้งใหญ่ (น้ำหนัก 30 กรัมขึ้นไป)
อาหารกุ้ง-โฮย่า-36