ที่อยู่  :  บริษัท มัลติ อะโกร บิสซิเนส จำกัด 
99/14 หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์   :   034-466-179  
มือถือ  :  064-603-2984
แฟกซ์  :   034-466-180 
E-Mail  :  multiagrobusiness@gmail.com